KEO DÁN

thông tin liên hệ
Công Ty Trung Minh

0913 557 992 - 04.39713512

KEO DÁN

VNP – 3761
VNP – 3761
VNP – PR – 377L
VNP – PR – 377L
VNP – 328T – 1
VNP – 328T – 1
VNP – PR – 276N
VNP – PR – 276N
Keo VNP – PR – 276
Keo VNP – PR – 276
VNP-LP-217A/B
VNP-LP-217A/B
VNP – 5842
VNP – 5842
VNP – 5840A
VNP – 5840A
VNP – M-312 ( Chất chống thấm )
VNP – M-312 ( Chất chống thấm )
VNP – DM – 5003 ( Keo Acrylic )
VNP – DM – 5003 ( Keo Acrylic )
VNP – DM – 5000 ( Keo Acrylic )
VNP – DM – 5000 ( Keo Acrylic )
HM – 520
HM – 520
HM-167
HM-167
VNP – UE – 202 ( Keo ép chân không )
VNP – UE – 202 ( Keo ép chân không )
VNP – 167 ( Keo Cao su tự nhiên )
VNP – 167 ( Keo Cao su tự nhiên )
VNP – 177Y ( keo phun – Neoprene )
VNP – 177Y ( keo phun – Neoprene )
VNP – 43 ( Keo Polyurethane )
VNP – 43 ( Keo Polyurethane )

CÁC CHẤT XỬ LÝ VÀ ĐÓNG RẮN KEO

VNP-111D (chất xử lý cho PU, PVC và TPU )
VNP-111D (chất xử lý cho PU, PVC và TPU...
VNP-1019K (chất xử lý cho EVA)
VNP-1019K (chất xử lý cho EVA)
VNP 1018A (chất xử lý cho cao su)
VNP 1018A (chất xử lý cho cao su)
VNP – 1015F (Chất xử lý cao su)
VNP – 1015F (Chất xử lý cao su)
VNP – 1048 (chất đóng rắn cho keo)
VNP – 1048 (chất đóng rắn cho keo)